1

Ưu đãi đặc biệt Tuần vàng khuyến mại

Ưu đãi đặc biệt Tuần vàng online khi mua vé trên website của Vietnam Airlines

Mua trong giai đoạn từ 20/11/2017 tới 26/11/2017

CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI

Từ Đến Giá vé
khứ hồi (gồm thuế, phí)
Giai đoạn
chiều đi
Giai đoạn
chiều về
Loại vé Đặt vé
Hà Nội Bangkok 146USD 20/11/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
20/11/17-23/12/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 141USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 122USD 20/11/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
20/11/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 99USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 198USD 20/11/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
20/11/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon 149USD 25/12/17-31/12/17 25/12/17-31/12/17 Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 135USD 25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 233USD 20/11/17-30/06/18 20/11/17-30/06/18 Siêu tiết kiệm
Hà Nội Siem Reap 158USD 20/11/17-28/12/17 20/11/17-28/12/17 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 263USD 20/11/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
20/11/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bắc Kinh 413USD 20/11/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
20/11/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-30/04/18
07/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quảng Châu 247USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 247USD Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Quảng Châu 274USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thành Đô 269USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thượng Hải 353USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 436USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hồng Kông 176USD 20/11/17-23/12/17 20/11/17-31/12/17 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Kông 155USD 20/11/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
20/11/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-30/04/18
07/05/18-30/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Cao Hùng 270USD 20/11/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
20/11/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đài Bắc 270USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 280USD 20/11/17-31/12/17 20/11/17-31/12/17 Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 257USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo 707USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya 707USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Fukuoka 692USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Osaka 711USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 537USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-31/03/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 552USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-31/03/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 552USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 611USD 20/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 321USD 20/11/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-30/06/18
20/11/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 321USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 428USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Pusan 425USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 579USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 541USD 20/11/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
20/11/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 876USD 04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh London 871USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Paris 840USD 20/11/17-23/02/18
09/04/18-30/06/18
20/11/17-14/12/17
25/12/17-16/02/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Paris 785USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Frankfurt 878USD 27/12/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
20/11/17-14/12/17
25/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 823USD Siêu tiết kiệm

 

Lưu ý:

  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *